Area for the Museum of Language

LWD2018

Diversiteit en gelijkenis staan zij aan zij in het taalkundige landschap van Europa. Duizenden jaren van culturele evolutie hebben er voor een enorme linguïstische diversiteit gezorgd. Friezen zijn zich daarvan zeer bewust. Daarom wil men een talencentrum. In het bidbook 2018 voor Culturele Hoofdstad zegt Bert Looper, directeur van Tresoar (het Fries Centrum voor Literatuur en Geschiedenis): “.... het wordt veel breder dan alleen maar Fries. We willen laten zien wat taal met een mens doet, hoe minderheidstalen ontstaan, maar ook hoe een taal zich voortdurend ontwikkelt. Het wordt absoluut geen traditioneel museum, maar eerder een ‘centrum van bewustwording’ over de enorme invloed van taal in heel Europa.”

Aan Sonax werd gevraagd om een inhoudelijk en ruimtelijk vernieuwend concept te ontwikkelen voor Lân fan Taal in het kader van LWD2018. Om tot een radicaal, verrassend en verleidelijk cultureel concept te komen zoekt Sonax deskundigen op uit sectoren zoals social design, entertainment, retail, serious gaming en taalwetenschap. Er wordt daarnaast aansluiting gezocht bij andere projecten uit het bidbook, zoals het Language Lab.twitter
linkedIn
facebook

cheapest cheapest viagra
buy line viagra
buy viagra brand
best buy viagra
buy cheap viagra online
buy discount viagra
viagra 100mg
viagra over the counter
free viagra
viagra for sale
Buy viagra new york
buy cheap viagra online
buy online viagra now
cheapest viagra tablets online
buy viagra online discount
cheapest viagra