Tresoar, het Fries Centrum voor Literatuur en Geschiedenis

Lân fan Taal
 
Leeuwarden is, samen met Malta, Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. De realisatie van een Museum of Language - Lân fan Taal belichaamt de ambitie van Leeuwarden en Fryslân om in Europees verband te werken aan een toekomst waarin culturele diversiteit één van de pijlers is. Zo blijkt uit het bidbook (Engels). De realisatie van Lân fan Taal versterkt voor de langere termijn de culturele en cultuurtoeristische positie van Leeuwarden en Fryslân. 
 
Ook levert Lân fan Taal een bijdrage aan het zelfbewustzijn van Friezen, biedt het inzicht in de culturele ontwikkeling van de Friese regio en toont het paralellen met andere meertalige regio's in Europa. 
 
Vanaf april 2014 werkt Sonax in opdracht van de provincie Friesland, Tresoar - het Fries Centrum voor Literatuur en Geschiedenis- en Afûk - Instituut voor de Friese Taal - , aan een haalbaar concept voor 'Museum of Language - Lân fan Taal'


twitter
linkedIn
facebook

cheapest cheapest viagra
buy line viagra
buy viagra brand
best buy viagra
buy cheap viagra online
buy discount viagra
viagra 100mg
viagra over the counter
free viagra
viagra for sale
Buy viagra new york
buy cheap viagra online
buy online viagra now
cheapest viagra tablets online
buy viagra online discount
cheapest viagra