Brabant, levend decor voor Vincent van Gogh
Sinds de intrede van het cultuurtoerisme zien we dat de aanwezigheid van grote kunstenaars kan functioneren als een motor achter het cultuurprofiel van stad en streek. Vincent van Gogh is wereldwijd een icoon die in vele opzichten tot de verbeelding spreekt. De onbetwiste hoofdrol rond zijn werk is weggelegd voor het Van Gogh Museum in Amsterdam, gevolgd door het Kröller Müller in Otterlo. Maar er is meer. 
Deze publicatie bestellen.  

Het mag verontrustend zijn of uitdagend
Station Zuid, danshuis van het Zuiden, bestond sinds september 2005 en werdt gefinancierd door het ministerie van OC&W de provincies Noord-Brabant, Limburg en Zeeland en de gemeente Tilburg. Jaarlijks werden nieuwe moderne dans- producties gemaakt voor grote zaal, kleine zaal en festival, die met een nadruk in het zuiden in het gehele land te zien zijn. Daarnaast had Station Zuid educatieve en promotionele taken. Station Zuid had behoefte aan een strategisch marketingplan dat op verschillende niveaus is te operationaliseren: intern (organisatie) en extern (veld, publiek en politiek).
Deze publicatie bestellen.

Koersdocument Electron 2.0
Electron 2.0 is een voorstel voor een vernieuwd organisatiemodel voor het samenwerkingsverband dat sinds 2005 verschillende kunstenaarsinitiatieven en kunstorganisaties bundelt. Electron 2.0 is eentransformatievoorstel dat mede tot stand is gekomen dankzij de inspirerende bijdragen, gesprekken en bijeenkomsten van betrokken kunstenaars, organisaties en kunstenaarsinitiatieven. 
Deze publicatie bestellen.

Cultuur in Perspectief. Het Breda’s Model
In een krachtige visie op cultuur in de 9e stad van het land zijn Europa, Nederland, Noord-Brabant en BrabantStad opgenomen. Cultuur is breed verankerd in de samenleving van Breda. Cultuurgeeft gezicht aan de identiteit van Breda, geeft uitstraling aan de stad als toegangspoort en verbindingsstation binnen Europa en toont de spoorzone als visitekaartje voor de stad. Door het effectief combineren van handelsgeest, toerisme en cultuur (Erfgoed, Grafische Vormgeving, Visual arts) kan de stad tot een sterke cultuurstad uitgroeien. 
Deze publicatie bestellen. twitter
linkedIn
facebook

cheapest viagra
buy cheap online now
cheap pill viagra
buy viagra overnight
buy viagra com
buy cheapest viagra
viagra best buy
buy viagra online discount
cheap price viagra
buy viagra cheaply
Buy Viagra Fedex
Viagra 100mg
buy levitra now
buy sale viagra
cheap viagra 100mg
Buy viagra Las Vegas
buy viagra with discount
buy viagra USA