Wat doen we?

De 'High Touch Engineers' van Sonax richten zich met name op stedelijkheid en ruimte, innovatie, creatieve bedrijvigheid, cultuur en ondernemerschap.

Sonax beidt diensten en producten voor:

  • overheden met vraagstukken rond cultuur, kunst en erfgoed in verbinding met maatschappelijke thema's; 
  • midden- en kleinbedrijf om bij te dragen aan innovatiekracht, organisatieontwikkeling en positionering;
  • creatieve organisaties die meer willen met ondernemerschap, samenwerking, marketing en communicatie.

Sonax weet veranderingen op gang te brengen en afstanden te overbruggen. 

Met mooie ideeën alleen neemt Sonax geen genoegen. Maatwerk en een gedragen resultaat zijn het devies.  twitter
linkedIn
facebook

cheapest cheapest viagra
buy line viagra
buy viagra brand
best buy viagra
buy cheap viagra online
buy discount viagra
viagra 100mg
viagra over the counter
free viagra
viagra for sale
Buy viagra new york
buy cheap viagra online
buy online viagra now
cheapest viagra tablets online
buy viagra online discount
cheapest viagra