Wat doen we?

De 'High Touch Engineers' van Sonax richten zich met name op stedelijkheid en ruimte, innovatie, creatieve bedrijvigheid, cultuur en ondernemerschap.

Sonax beidt diensten en producten voor:

  • overheden met vraagstukken rond cultuur, kunst en erfgoed in verbinding met maatschappelijke thema's; 
  • midden- en kleinbedrijf om bij te dragen aan innovatiekracht, organisatieontwikkeling en positionering;
  • creatieve organisaties die meer willen met ondernemerschap, samenwerking, marketing en communicatie.

Sonax weet veranderingen op gang te brengen en afstanden te overbruggen. 

Met mooie ideeën alleen neemt Sonax geen genoegen. Maatwerk en een gedragen resultaat zijn het devies.  twitter
linkedIn
facebook

cheapest viagra
buy cheap online now
cheap pill viagra
buy viagra overnight
buy viagra com
buy cheapest viagra
viagra best buy
buy viagra online discount
cheap price viagra
buy viagra cheaply
Buy Viagra Fedex
Viagra 100mg
buy levitra now
buy sale viagra
cheap viagra 100mg
Buy viagra Las Vegas
buy viagra with discount
buy viagra USA